Đối tượng: Dành cho người nước ngoài đang du lịch, thăm thân, làm việc, lao động, đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam muốn kéo dài thêm thời gian lưu trú.
Bước 1: Chuẩn bị

  • Hộ chiếu gốc
  • Ảnh 4×6 nền trắng
  • Đăng kí tạm trú tại địa phương.
  • Điền thông tin vào mẫu đăng kí gia hạn visa

Bước 2: Nộp hồ sơ tại các cơ quan làm việc thuộc Cục/ Phòng quản lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam. Sau 7-10 ngày làm việc nhận kết quả.